Mer effektivitet för papper

Energikostnader som skjuter i höjden sätter allt större press på en energiintensiv industri som pappers- och massaindustrin. Samtidigt som produktionsanläggningarnas tillgänglighet alltid måste garanteras. Driftsäkerhet är därmed nyckeln till att förhindra kostsamma maskinavbrott. Men hur kan alla dessa krav förenas mot bakgrund av enskilda produktionsmiljöer?

Trockenhaube zur Steigerung der Energieeffizienz in der Papierindustrie
Prozesslufttechnik und Wärmerückgewinnung für die Papierherstellung
Hallenlufttechnik Abluft Zuluft für die Papierindustrie - Gutes Klima für Mensch und Produkt
Hallenlufttechnik auf dem Dach einer Papierproduktion mit effektiv verringerten Schallemissionen
Wärmerückgewinnungsystem aus der Papierindustrie
Prozesslufttechnik Hallenlufttechnik für die Papierindustrie

Drying hood

Process air

Production hall supply air

Production hall exhaust air

Heat recovery

Heat recovery system

Effektiv luft- och torkteknik för pappers- och massaindustrin

Torksektionen tillsammans med värmebehovet för hallens luftteknik och uppvärmningen av processvattnet ger stort utrymme för användbara optimeringar. Som ledande systemleverantör för komplexa luft- och torkningsprojekt moderniserar vi på airinotec maskin- och hallventilationen i era produktionsanläggningar. Frågan om energieffektivitet står högst upp på vår agenda.

Sänk inte bara energikostnaderna, utan öka samtidigt produktiviteten. Samtidigt som också CO2-utsläppen noga övervakas. Vi har erfarenhet från många internationella uppdrag och känner till branschkraven, till exempel materialklasser och processflöden. Vi är anläggningsbyggare och ingenjörer som brinner för att driva ert projekt framåt med stort engagemang.

Prozesslufttechnik und Wärmerückgewinnung

Process air technology & heat recovery

learn more

Trockenhaube in einer Papierproduktion - Minimale Wärme- und Schallemission und Reduzierung der Kondensationsrisiken

Drying hood

learn more

Dachinstallation von Hallenlufttechnik - so geplant dass sie gut zugänglich sind für Wartung und Reinigung

Indoor ventilation technology

learn more

Schaubild für die Funktionsweise von Haubenabluft und Wärmerückgewinnung

EnergyOpt

learn more

Klimatisierung für Ausrüstungs- & Schalträume sowie Nebenanlagen

Air conditioning paper industry

learn more

Dampf- und Kondensatsysteme von airinotec dem Anlagenbauer mit Ingenieurskompetenz

Steam and condensate systems

learn more

Schaubild von einem Panel für Automatisierungssysteme in Käsereien

Automation systems

learn more

Klima- und Lüftungsanlagen für die Nahrungsmittelindustrie

Air conditioning & ventilations systems

learn more

Medienversorgung und Klimatechnik

Supply of utilities

learn more

Vi fokuserar på torktekniken med pappersmaskinens värmeåtervinningssystem, halluftsystem, pumpar, uppvärmning av processvatten och ångvärmeväxlare. Med vår intelligenta energioptimeringsstrategi EnergyOpt förbättras samspelet mellan dessa system på ett integrerat sätt. Du sparar ånga och elektricitet.

Genom nya anläggningar, utvidgningar och moderniseringar ökar du både produktionsvolym och kvalitet. Särskilt vid produktbyten blir det nödvändigt med justeringar av anläggningstekniken.

Era anläggningar arbetar mer effektivt. Primärenergibehovet är lägre. Detta minskar också era CO2-utsläpp. 

Vi väljer alla komponenter i en anläggning med avseende på design och material. Även placeringen av de enskilda systemen spelar en viktig roll i vårt koncept. På så sätt drar ni nytta av ökad driftsäkerhet, god tillgänglighet och hållbarhet samt enkelt och kostnadseffektivt underhåll och service.

Produktionsstopp orsakar höga kostnader. Just därför är det så viktigt att ombyggnaderna sker snabbt och att produktionen kan återupptas på ett säkert sätt. 

Även om vi är experter förlorar vi aldrig helhetsbilden ur sikte. Krav som kostnader, enkelt underhåll, buller och hygien är lika viktiga för oss som samspelet med andra specialistområden.

Det är inte nödvändigt att byta ut alla anläggningar för att till exempel uppnå högre energieffektivitet. Ibland räcker det med en optimering av befintliga anläggningar när budgeten är stram eller utrymmet begränsat. 

Varför vi är de rätta

Våra ingenjörer förstår inte bara pappersindustrins krav – de känner branschen perfekt. De bidrar också med sin djupgående expertis till ert nästa projekt.


Våra tyngdpunkter

 • Processluftsystem
 • Värmeåtervinning
 • Torkhuvar
 • Ventilationssystem för hallar
 • System för uppvärmning av vatten
 • Ång- och kondensatsystem
 • Kylsystem för MCC-kontrollrum
 • Fuktning av pappersbanan på rullskärmaskinen
 • Extraktionssystem
 • Avskiljare
 • Mätningar och revisioner
 • Daggpunktskontroll – mätning av nollinjen
 • Energioptimering EnergyOpt

Projektrapporter från pappers- och massaindustrin

Framgångsrika projekt för pappers- och massaindustrin är det bästa förtroendebeviset på vårt arbete. För många företag har vi tagit oss an och framgångsrikt löst ett brett spektrum av utmaningar som rör luft- och torkteknik för pappers- och massaindustrin. I våra projektrapporter visar vi genom praktiska exempel, grunderna till våra lyckade projektresultat. De problem som ni brottas med har förmodligen redan lösts av oss!

Buchmann Karton // Projektbericht airinotec // Papier- und Zellstoffindustrie

Regulation and monitoring system optimizes the operation of ventilation technology

learn more

Luftansicht der Produktion von Ahlstrom Munksjö

Retrofitting project at Ahlstrom-Munkskjö

learn more

Außenansicht der Produktion von Koehler Papier

Optimization at the Koehler Paper Group

learn more

Dachinstallation von Hallenlufttechnik - so geplant dass sie gut zugänglich sind für Wartung und Reinigung

Complete hall ventilation for Propapier

learn more

Außenansicht der Papierproduktion von Sappi

Successful retrofit project at the Sappi plant in Ehingen

learn more

airinotec - Creating Air Solutions - Klima- und Prozesslufttechnik
We are pleased to assist you with our expertise!
* Consent to data processing: By ticking the box, I confirm that I have read and taken note of the data protection information. You can revoke your consent to data processing at any time at info@airinotec.com.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.